Droom


Ik had een angstige droom
Ik zag de wereld in volmaakt reductionisme:
Onderzoek geeft antwoord op alle vragen
Het leidt tot zekerheid en voorspelbaarheid
Door onregelmatigheden te corrigeren naar het gemiddelde

Foutjes werden gerepareerd en normen gerealiseerd

De variatie werd minder en….. nieuwe afwijkingen werden zichtbaar
Dus werden aanvullende normen geformuleerd
De diversiteit nam verder af
en uiteindelijk
kwam de wereld
tot
stilstand

Ik werd wakker
En zag een wereld vol dynamiek
De werkelijkheid zit veel beter inelkaar!
Variatie is een voordeel!
Er is diversiteit, beweging en emergentie
Er zijn volop mogelijkheden
Er is ontwikkeling en creativiteit

Kennis kan helpen bij het wegen van opties in een overzichtelijke omgeving,
Maar variatie en onvoorspelbaarheid is nodig voor nieuwe ontwikkelingen.

(anoniem)

 

Anton Tsjechov:  “In de onzekerheid schuilt tenminste nog hoop“.